Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Јелене Јањић

ДокторатиФилолошки факултет

Наставно-нучно вијеће Филолошког факултета донијело је, на сједници одржаној 10. јула 2013. године, Рјешење о именовању Комисије за преглед и оцјену израђене докторске дисертације у саставу:
1. Др Радмила Маројевић, редовни професор Универзитета у Београду (избор: Руски језик, Историја руског језика, Руска књижевност), ментор
2. Др Дијана Црњак, ванредни професор Универзитет у Бањој Луци (избор: Специфични језици - срспски језик), члан
3. Др Биљана Бабић, ванредни професор Универзитет у Бањој Луци (избор: Специфични језици - срспски језик), члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Јелене Јањић