Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Фикрета Миџића

ДокторатиФилозофски факултет

На сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Универзитета у Бањој Луци одржаној 04. јуна 2013. године именована је Комисија за оцјену докторске дисертације кандидата мр Фикрета Миџића, директора Кантоналног архива у Бихаћу. Комисију чине:
1. Др Ђорђе Микић, професор емеритус, Универзитет у Бањој Луци
2. Др Душан Берић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци
3. Др Милош Ковић, доцент, Универзитет у Београду

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Фикрета Миџића