Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Александре Грбић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.7.2013. године, донијело је одлуку о именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр Александре Грбић, под називом „Утицај краткотрајне моноинсулинске и комбиноване терапије на инсулиносекреторну функцију у болесника са типом 2 diabetes mellitusa и секундарним неуспјехом оралне терапије „ и то у саставу:
1. Др Љиљана Лакић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци – Предсједник Комисије
2. Др Божо Tрбојевић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Београду – члан
3. Др Александар Лазаревић, ванредни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет у Бањој Луци – члан.

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертацијe кандидата мр сц. мед. Александре Грбић, Комисија Наставно – научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене доктрске тезе мр Александре Грбић