Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске дисртације кандидата мр Жељка Рачића

ДокторатиЕкономски факултет

На основу члана 32. Правилника о научно-наставном раду за стицање звања магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Научно-наставно вијеће Економског факултета, на сједници одржаној 10.11.2011. године број: 01-2114-I-7/11, донијело је Одлуку о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Жељка В. Рачићча под насловом:
"Вишеатрибутивно одлучивање - методе, примјена, очекивани правци развоја".

Састав Комисије је сљедећи:
1. Др Станко Станић, редовни професор, ужа научна област Операциона истраживања, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 
2. Др Миливој Крчмар, редовни професор, ужа научна област Актуарство, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Др Васо Драговић, редовни професор, ужа научна област Статистичка анализа, Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, члан

Комисија је детаљно проучила урађену докторску дисертацију мр Жељка В. Рачића под насловом "Вишеатрибутивно одлучивање - методе, примјена, очекивани правци развоја" и у пуној међусобној сагласности подноси Вијећу

Извјештај о оцјени урађене докторске дисртације кандидата мр Жељка Рачића