Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Рузмира Авдића

ДокторатиУниверзитет у Бањој Луци

Именована је Комисија у следећем саставу:
1. Др Надежда Ћалић, редовни професор, ужа научна област Припрема минералних сировина, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бања Луци – председник Комисије,
2. Др Игор Миљановић, доцент, ужа научна област Рачунарство и системско инжењерство и Припрема минералних сировина, Рударско-геолошки факултет Београд, Универзитет у Београду – ментор,
3. Др Аднан Хоџић, редовни професор, ужа научна област Рударска и бушотинска експлоатација минералних сировина, Рударско-геолошко грађевински факултет Тузла - члан.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Рузмира Авдића