Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелисе Ахметбеговић Пјано

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањо Луци број: 18-3-376/2013 од 04.06.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Видна оштрина и резидуална рефлексија након имплантације ирис-фиксирајућих фактичних сочива код миопије" и кандидаткиње Мр мед.сци. Мелисе Ахметбеговић Пјано, у саставу:
1. Др Ристо Козомара, редовни професор, ужа научна област: Офталмологија, Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука, предсједник
2. Др Никица Габрић, редовни професор, ужа научна област: Офталмологија, Медицински факултет Свеучилишта у Ријеци, члан - ментор
 3. Др Милка Мавија, доцент, ужа научна област: Офталмологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан - коментор

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелисе Ахметбеговић Пјано