Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бранке Чанчаревић Ђајић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10 ) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијећа Медицинског факултета на сједници одржаној дана 10.07.2013. године донијело је одлуку број: 18-3-503/2013 о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата мр.сц др Бранке Чанчаревић Ђајић, за израду докторске тезе под називом: "Улога Допплер параметара у предикцији перинаталног исхода код интраутерусног застоја у расту плода" у саставу:
1. Проф. др Весна Ећим-Злојутро, ванредни професор, ужа научна област Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник комисије;
2. Проф. др Раде Вилендечић, редовни професор, ужа научна област Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан;
3. Проф. др Младенко Васиљевић, редовни професор, ужа научна област Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан;

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бранке Чанчаревић Ђајић