Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Тихомира Гргића

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Подаци о Комисији:
1. Др Дејан Љубисављевић, редовни професор, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2. Др Ненад Јаћимовић, доцент, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађевински факултет, Универзитет у Београду
3. Др Владана Рајаковић-Огњановић, доцент, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађевински факултет, Универзитет у Београду
4. Др Мате Уљаревић, доцент, Катедра за Саобраћајнице и геотехнику, Архитектонско- грађевински факултет, Универзитет у Бањој Луци
5. Др Радивоје Братић, доцент, Катедра за Хидротехнику, Архитектонско- грађевински факултет, Универзитет у Бањој Луци

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Тихомира Гргића