Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Снежане Самарџић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци од 28.09.2011. године, рјешењем број 1300-3/11 именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидаткиње мр Снежане Самарџић под насловом Карактерситике породичне динамике и насилно понашање психотичних и непсихотичних.

Комисија у саставу:
1. Др Спасенија Ћеранић, ванредни професор, ужа научна област Клиничка психологија, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, предсједник
2. Др Марија Бургић-Радмановић, редовни професор, ужа научна област Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Др Нада Летић, доцент, ужа научна област Клиничка психологија, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци

поднијела је Наставно-научном вијећу извјештај, који је Вијеће прихватило. Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 21.06.2012. године донио је Закључак да се врати претходна Одлука о усвајању наведеног извјештаја Наставно-научном вијећу Филозофског факултета и Комисији да се коригује назив теме за израду докторске дисртације.
Комисија у наведеном саставу поново је разматрала предложени назив теме и приложену докуметацију те Наставно-научном вијећу Филозофског факултета подноси коригован

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Снежане Самарџић