Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Жељке Којић

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-377/2013, које је одржано 04. Јуна 2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом

„Клиничка и радиографска анализа стања пародонцијума након уградње ендоосеалних имплантата са двије различите везе код особа са хроничном пародонтопатијом“

и кандидата мр Жељке Којић, у саставу:
1. Др Саша Чакић, редовни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Пародонтологија и орална медицина, предсједник комисије;
2. Др Андрија Бошњак, ванредни професор Студија денталне медицине Медицинског факултета Свеучилишта у Ријеци, ужа научна област: Пародонтологија; члан;
3. Др Ана Пуцар, доцент Стоматолошког факултет Универзитета у Београду, ужа научна област: Пародонтологија и орална медицина; члан
4. Др Милош Хаџи-Михаиловић, доцент Стоматолошког факултет Универзитета у Београду, ужа научна област: Пародонтологија и орална медицина; резервни члан.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Жељке Којић