Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Наташе Тртић

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-378/2013 одржаног дана 04.06.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом

''Микробиолошка анализа ефеката различитих модалитета терапије обољелих од агресивне пародонтопатије''

и кандидата мр сц Наташе Тртић, у саставу:
1. Др Саша Чакић, редовни професор, ужа научна област Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, предсједник комисије;
2. Др Андрија Бошњак, ванреди професор, ужа научна област Пародонтологија и орална медицина, Медицински факултет Универзитета у Ријеци, члан;
3. Др Ана Пуцар, доцент, ужа научна област Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, члан
4. Др Милош Хаџи-Михаиловић, доцент, ужа научна област Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, резервни члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Наташе Тртић