Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Марије Обрадовић

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-311/2013 од 23.04.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом:

"Распрострањеност каријеса раног дјетињства и дејство денталних лакова на почетне кариозне лезије"

и кандидата Мр сци. др стом. Марије Обрадовић, у саставу:
1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Болести зуба, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник
2. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Др Мирјана Ивановић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Марије Обрадовић