Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације мр Недима Солаковића

ДокторатиМедицински факултет

 На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/´10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 26.03.2013 године, донијело је приједлог одлуке (број: 18-3-199/2013) о именовању комисије за оцјену израђене докторске дисертације мр сц. Недима Солаковића, др мед. под називом
"ПРИМЈЕНА ИЗОТОНЕ, ХИПЕРТОНЕ И ХИПЕРТОНО-ХИПЕРОНКОТСКЕ ПРЕХИДРАЦИЈЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ ХИПОТЕНЗИЈЕ У СПИНАЛНОЈ АНЕСТЕЗИЈИ"
у саставу:
1. Др Мирсада Прашо, редовни професор, ужа научна област Анестезиологија, Медицински факултет у Тузли, предсједник;
2. Др Дарко Голић, доцент, ужа научна област Патолошка физиологија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, ментор;
3. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан.

Именована комисија подноси Наставно-научном вијећу Медицинског факултета у Бањој Луци сљедећи

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације мр Недима Солаковића