Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Санде Додик

ДокторатиАкадемија умјетности

Кандидат мр Санда Додик

Назив теме докторске дисертације: „Веза иахаичног и савременог звука у циклусу музика октоиха Љубице Марић“;

Комисија у саставу:
1. др Соња Маринковић, редовни професор
2. др Иван Чавловић, редовни професор
3. др Весна Микић, ванредни професор

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Санде Додик