Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Сање Вукадиновић

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у БањојЛуци
Сенату Универзитета у БањојЛуци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-66/2013 oд 06.02.2013. године, са Сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског факултета одржане 06.02.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме

„ДЕЈСТВО АНТИДЕПРЕСИВНИХ ЛИЈЕКОВА НА ДУЖИНУ QТ ИНТЕРВАЛА КОД ДЕПРЕСИВНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА АЛКОХОЛНОМ ЗАВИСНОШЋУ“

и кандидата мр сц. др мед. Сање Вукадиновић.

1. Др Александра Дицков, ванредни професор, ужа научна област: Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, предсједник комисије;
2. Др Милан Стојаковић, ванредни професор, ужа научна област: Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан;
3. Др Марија Бургић Радмановић, редовни професор, ужа научна област: Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у БањојЛуци, члан.

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр сц. др мед. Сање Вукадиновић, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у БањојЛуци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Сање Вукадиновић