Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Душанке Данојевић

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањалуци
Сенату Универзитета у Бањалуци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-367/2013 од 06.02.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Утицај физичке активности на ментално здравље одраслог становништва у Републици Српској" и кандидаткиње мр Душанке Данојевић, у саставу:
1. Др Марија Бургић Радмановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, ужа научна област: Психијатрија, предсједник комисије;
2. Др Нађа Васиљевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, ужа научна област: Хигијена, члан;
3. Др Радојка Коцијанчић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Хигијена и Психијатрија, члан.

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидаткиње мр Душанке Данојевић, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуки и Сенату Универзитета у Бањалуци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Душанке Данојевић