Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Татјане Вујић

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета број 18-3-871/2012. године од 03.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме
"Нефротоксичност метотрексата код дјеце са акутном лимфобластном леукемијом"
кандидаткиње мр Татјане Вујић, дипл. фармацеута, за израду докторске тезе у саставу:
1. Др Бранислава Миљковић, редовни проф., ужа научна област фармакокинетика, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, предсједник,
2. Др Свјетлана Стоисавњевић-Шатара, редовни проф., ужа науична област фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан и
3. Др Јелица Предојевић-Самарџић, ванредни проф., ужа научна област педијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидаткиње мр Татјане Вујић, дипл. фармацеута, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Бањалуци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Татјане Вујић