Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Ненада Танасковића

ДокторатиМедицински факултет

Научно-наставном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци

Одлуком Научно-наставном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-6/2013 а на основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр: 73/10, 104/11, 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 06.02.2013. године именовало је Комисију за оцјену урађене докторске дисертације мр сци. др. стом. др мед. Ненада Танасковића, под називом:

"Процена резултатареконструкције прелома орбите аутогених нересорптивним материјалима"

Комисија у саставу:
1. Др Мирослав Илић, ванредни професор, ужа научна област Максифацијална хирургија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, предсједник;
2. Др Витомир Константиновић, редовни професор, ужа научна област Максифацијална хирургија, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, члан;
3. Др Небојша Јовић, редовни професор, ужа научна област Максифацијална хирургија, Војно медицинска академија Београд, члан

Комисија за оцјену урађене докторске дисертације прегледала је материјал докторске дисертације кандидата мр сци. др сто. др мед. Ненада Тансковића и подноси сљедећи: 

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Ненада Танасковића