Навигација
Viber

Конурс за избор наставника, сарадника и наставника страног језика на Универзитету у Бањој Луци

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује

Конурс за избор наставника, сарадника и наставника страног језика на Универзитету у Бањој Луци