Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Миладе Налесник

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-905/2012. од 3.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци др мед. Миладе Налесник, за израду докторске тезе под називом:
„Биомаркери оксидативног стреса, инфламације и ендотелне дисфункције у diabetes mellitus-u тип 2“.

Чланови Комисије за оцјену подобности теме и кандидата су:
1. Др Злата Мујагић, ванредни професор, ужа научна област Медицинска биохемија, Фармацеутски факултет Универзитета у Тузли, предсједник;
2. Др Јасминка Николић, редовни професор, ужа научна област Медицинска биохемија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан;
3. Др Љиљана Лакић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан.

Комисија за оцјену подобности теме и кандидата у наведеном саставу прегледала је материјал пријаве теме за израду докторске тезе кандидата мр сци др мед. Миладе Налесник и подноси слиједећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Миладе Налесник