Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бориса Бабића

ДокторатиФилозофски факултет

РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ

Научно-наставно вијеће Филозофског факултета у Бања Луци на седници одржаној 8. октобра 2012. године именовало је комисију за оцену подобности докторске дисертације под насловом "ВИЗАНТИЈА У ДЈЕЛИМА СРПСКИХ СРЕДЊОВЈЕКОВНИХ ПИСАЦА" кандидата мр Бориса Бабића из Бања Луке у саставу:
1. Проф. др Радивој Радић, ментор, Историја Византије, Филозофски факултет Београд.
2. Проф. др Ђуро Тошић, Историја средњег века, Филозофски факултет Источно Сарејево (Пале).
3. Доц. др Марко Шуица, Историја средњег века, Филозофски факултет Београд.

Комисија има част да Наставно-научном вијећу Филозофског факултета у Бањој Луци поднесе следећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бориса БабићаИзвјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бориса Бабића