Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Александре Грбић

ДокторатиМедицински факултет

Наставно – научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бања Луци
Сенату Универзитета у Бања Луци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци број 18-3-733/2012  са  сједнице одржане 24.10.2012. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Утицај краткотрајне моноинсулинске и комбиноване терапије на инсулиносекреторну функцију у болесника са типом 2 диабетес меллитуса и секундарним неуспјехом оралне терапије", кандидата мр сц.мед. Александре Грбић, у саставу:
1. Проф. др Љиљана Лакић, редовни професор, ужа научна област интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, предсједник;
2. Проф. др Божо Трбојевић, редовни професор, ужа научна област интерна медицина Медицински факултета Универзитета у Београду, члан;
3.  Проф. др Александар Лазаревић, ванредни професор, ужа научна област интерна медицина, Медицински факултета Универзитета у Бања Луци, члан. Након прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр. сц мед. Александре Грбић, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси  следећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Александре Грбић

 

IZVJEŠTAJ O OCJENI  PODOBNOSTI  TEME

I  KANDIDATA ZA IZRADU DOKTORSKE DISERTACIJE