Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Александре Ђери

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци
Сенату Универзитета у Бањој Луци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-734/2012 од 24.10.2012. године, са Сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског факултета одржане 24.10. 2012. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме „ЕФЕКТИ МИНЕРАЛ ТРИОКСИД АГРЕГАТА И КАЛЦИЈУМ ХИДРОКСИДА НА ПУЛПУ ЗУБА ПАЦОВА СА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗАЗВАНИМ ДИАБЕТЕС МЕЛЛИТУСОМ ТИПА 1“ и кандидата мр сц. др стом.Александре Ђери, у саставу:
1. др  Јован Војиновић, ванредни професор, ужа научна област: Превентивна и дјечија стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци,  предсједник комисије;
2. др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област: Болести зуба, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, члан;
3. др Ивана Стојшин, доцент, ужа научна област: Болести зуба, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан.

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр сц. др стом. Александре Ђери, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Александре Ђери