Навигација

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата мр сци. мед Весне Рудић Грујић за израду докторске дисертације

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-434/2012 од 19.06.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци. мед Весне Рудић Грујић, за израду докторске тезе под називом ’’Учесталост и чиниоци ризика за појаву гестацијског дијабетеса у Републици Српској’’

Чланови Комисије за оцјену подобности теме и кандидата:
1.Др Сњежана Поповић-Пејичић, редовни професор, ужа научна област, Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, предсједник;
2.Др Будимка Новаковић, редовни професор, ужа научна област, Хигијена са медицинском екологијом, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан;
3.Др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област, Породична медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан.

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата мр сци. мед Весне Рудић Грујић за израду докторске дисертације