Навигација

Извјештај о израђеној докторској дисертацији мр Зорана Васиљевића

ДокторатиПравни факултет

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци Одлуком бр. 12/3.1070-VIII-5/12 од 17.10.2012. године именовало је Комисију за оцјену израђене докторске дисертације мр Зорана Васиљевића под називом «Привредноправни аспекти кредита - уговор о кредиту», у саставу:

1. Академик проф. др Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: пословноправна, предсједник,

2. Проф. др. Витомир Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: међународно право, члан,

3. Проф. др. Марко Рајчевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: пословно (трговинско) право и право друштава, члан - ментор.

Комисија је у предвиђеном року прегледала и оцијенила докторску дисертацију под наведеним насловом, те о томе Наставно-научном вијећу Правног факултета Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи:

Извјештај о израђеној докторској дисертацији мр Зорана Васиљевића