Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Предрага Јовановића

ДокторатиМедицински факултет

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ  ЛУЦИ

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-621/2012 од 24.09.2012. године, са сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског факултета одржане 24.09.2012.године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе

''ПРЕДИКТИВНИ СКОРОВИ ЗА ТЕРАПЕУТСКУ ЕНДОСКОПСКУ РЕТРОГРАДНУ ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЈУ У ПАЦИЈЕНАТА СА СУМЊОМ НА ХОЛЕДОХОЛИТИЈАЗУ'',

кандидата мр.мед.сц.др Предраг Јовановић, у саставу:

1. др Јован Ћулум, ванредни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник комисије;
2. др Енвер Зерем, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина,  Медицински факултет Универзитета у Тузли, ментор;
3. др  Зоран Мавија, доцент, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.
Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр.мед.сц. др Предрага Јовановића, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси
 
Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Предрага Јовановића