Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бошка Бранковића

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01. 2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације „Спољни аспект покрета за вјерску аутономију у Босни и Херцеговини од 1896. до 1905. године“, кандидата мр Бошка Бранковића у сљедећем саставу: 

1. проф. др Ђорђе Микић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, предсједник
2. проф. др Дејан Микавица, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, члан
3. доц. др Боро Бронза, доцент Филозофског факултета у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бошка Бранковића