Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Николине Гердијан за израду докторске тезе

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитет у Бањој Луци

ПРЕДМЕТ: Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Николине Гердијан за израду докторске тезе

Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Бања Лука број 11/3.689-2-1/12 формирана је комисија за писање извјештаја о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Николине Гердијан под називом „Акутни ефекти статичких и динамичких истезања на испољавање максималне силе и снаге мишића наткољенице“ у сљедећем саставу:
1. Др Марко Зељковић, ванредни професор, ужа научна област Кинезиологија у спорту ФФВИС, Бања Лука, пресједник
2. Др Душан Перић, редовни професор на Факултету за спорт и туризам Универзитета Едуцонс, Нови Сад, члан
3. Др Борко Петровић, доцент, ужа научна област Кинезиологија у спорту ФФВИС, Бања Лука, члан

Кандидат Николина (Недељко) Гердијан је Научно-наставном вијећу Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, дана 7.6.2012. поднијела пријаву за израду докторске дисертације. Након детаљног прегледа Пријаве докторске дисертације, биографије и библиографије кандидата Николине Гердијан, Комисија Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Николине Гердијан за израду докторске тезе