Навигација

Обавјештење за јавност

ДокторатиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Гордане Роквић, под називом

"Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политиком руралног развоја Европске Уније"

дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиотеци Пољопривредног факултета у Бањој Луци од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.

Универзитет у Бањој Луци
Пољопривредни факултет