Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе Оливере Долић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 18.06.2012. године, донијело је одлуку број 18-3-441/2012 о именовању Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације мр сц.др стом. Оливере Долић под насловом ''АНАЛИЗА ПОВЕЗАНОСТИ КАРИЈЕС РИЗИКА ТРУДНИЦА СА КАРИЈЕС РИЗИКОМ ЊИХОВЕ ДЈЕЦЕ'' у саставу:

1. Др Слободан Чупић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: Ортопедија вилица; предсједник комисије
2. Др Славољуб Живковић, редовни професор Стоматолошког факултета у Београду, ужа научна област: Болести зуба; члан
3. Др Јован Војиновић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: Превентивна и дјечија стоматологија; ментор и члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе Оливере Долић