Навигација

Извјештај о урађеној докторској дисертацији Владимира Јаковљевића

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

Универзитет у Бањој Луци
Факултет физичког васпитања и спорта
Научно-наставном вијећу

ИЗВЈЕШТАЈ О УРАЂЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

На основу члана 71 став 7 тачка 6 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10), те члана 52 Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће на 114. Сједници одржаној 21. фебруара 2012. године, донијело је одлуку о образовању Комисије за преглед и оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Владимира Јаковљевића под насловом „Ефекти примјене новог модела тренинга трчања на 1500 метара“ у слиједећем саставу:

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
1. Проф. др Снежана Бијелић, ванредни професор на научној области Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитета у Бањој Луци, Предсједник Комисије

2. Проф. др Илона Михајловић, редовни професор на предмету Атлетика, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, члан Комисије

3. Проф. др Горан Бошњак, ванредни професор на научној области Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитета у Бањој Луци, Ментор

Извјештај о урађеној докторској дисертацији Владимира Јаковљевића