Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе Ванде Марковић-Пековић

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци   Сенату Универзитета у Бањалуци

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 0602-926/2011 од 02.12.2011.године, именована је Комисијa за оцјену подобности теме „Употреба лијекова у геријатријској популацији Републике Српске - структура, полифармација и потенцијалне интеракције лијекова“ кандидаткиње мр Ванде Марковић-Пековић, у саставу:
1. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Фармакологија и токсикологија; предсједник
2. Др Ранко Шкрбић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Фармакологија и токсикологија; члан
3. Др Слободан Миловановић, редовни професор Медицинског факултета  у Фочи Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, члан

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидаткиње мр Ванде Марковић-Пековић, Комисија Научно-наставном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци и Сенату Универзитета у Бањалуци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе Ванда Марковић-Пековић