Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Владана Мирјанића

ДокторатиМедицински факултет

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

 Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-285/2012, од 12.04.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме „Наноструктура ортодонтских адхезива и глеђи зуба након њеног нагризања у циљу фиксирања бравица“, и кандидата мр Владана Мирјанића у саставу: 1. Др Јован Војиновић, ванредни проф. Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Превентивна и дјечија стоматологија, предсједник комисије, 2. Др Слободан Чупић, ванредни проф. Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Ортопедија вилица, ментор, 3. Др Ђорђе Петровић, доцент Медицинског факултета, Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Ортопедија вилица,члан.

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр Владана Мирјанића, Комисија Наставно-научном вијећу, Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци, подноси:

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Владан Мирјанић