Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Озрена Кордића

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци
Сенату Универзитета у Бањој Луци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-283/2012. од 12. 04. 2012. године, са Сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског Факултета одржане 12. 04. 2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "ЛИЈЕЧЕЊЕ И ПРОГНОЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИХ СТРОМАЛНИХ ТУМОРА", кандидата мр сц. др Озрена Кордића, у саставу:
1. Др   Вељко Марић, редовни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински факултет Фоча, Универзитета у Источном Сарајеву, предсједник
2. Др Здравко Марић, ванредни професор, ужа научна област Хирургија,  Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Др Радослав Гајанин, ванредни професор, ужа научна област Патологија,  Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр сц. др Озрена Кордића, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци  подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Озрен Кордић