Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Нере Зивлак-Радуловић

ДокторатиМедицински факултет

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ  ЛУЦИ

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-282/2012 од 12.04.2012. године, са Сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског факултета одржане 12.04.2012. именована је Комисија за оцјену подобности теме ''КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕДИКТОР КРИМИНОГЕНОГ ПОНАШАЊА ЗАВИСНИКА ОД АЛКОХОЛА''  кандидата мр сц мед. Нере Зивлак-Радуловић у саставу:
1. др Петар Настасић, редовни професор, ужа научна област Психијатрија, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, предсједник комисије;
2. др Славица Ђукић-Дејановић редовни професор, ужа научна област Психијатрија Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, ментор;
3.  др  Марија Бургић-Радмановић, редовни професор, ужа научна област Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан. Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр сц. мед др Нере Зивлак-Радуловић, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Нера Зивлак-Радуловић