Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Екрема Хаџића за израду докторске дисертације

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци

Предмет: Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Екрема Хаџића за израду докторске дисертације

Одлуком Наставно научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта бр: 11/3.427-2-3/12, донијетој на 115. сједници одржаној 04.04.2012. године, формирана је Комисија за писање извјештаја о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације  мр Екрема Хаџића под насловом „ УТЈЕЦАЈ ПРОГРАМА ФИЗИЧКЕ ОБУКЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЈУ АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА ВОЈНИКА ОРУЖАНИХ СНАГА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ “ у сљедећем саставу:
1. Доц. др Борко Петровић, доцент на ужој научној области Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци, предсједник.
2. Проф. др Бранимир Микић, редовни професор на ужој научној области Теорија спорта, Факултет тјелесног одгоја Тузла, Универзитет у Тузли, члан.
3. Доц. др Бојан Гузина, доцент на ужој научној области Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци, члан.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Екрема Хаџића за израду докторске дисертације

Пријава теме Екрем Хаџић

Прилог Екрем Хаџић