Навигација

Конкурентски поступак за достављање понуда - јавна набавка опреме и хемикалија за потребе Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци

Јавне набавкеТехнолошки факултет

Јавна набавка опреме и хемикалија за потребе Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.