Навигација
Viber

Јавна набавка извођења радова насанацији и реконструкцији објекта број 4 за потребе Информационог центра Универзитета у Бањој Луци

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Јавна набавка извођења радова на санацији и реконструкцији објекта број 4 за потребе Информационог центра Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о јавној набавци радова објављено је у „Службеном гласнику БиХ“  број: 82 од 17.10.2011. године.