Навигација

Јавна набавка и монтажа опреме за озвучење амфитеатра и видеоконференцијског система Медицинског факултета у оквиру пројекта „Санација и адаптација објекта за потребе Медицинског факултетау Бањој Луци

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Јавна набавка и монтажа опреме за озвучење амфитеатра и видеоконференцијског система Медицинског факултета у оквиру пројекта „Санација и адаптација објекта за потребе Медицинског факултета у Бањој Луци

 Обавјештењео јавној набавци опреме објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 80 од 10.10.2011. године.