Навигација

ХОРИЗОH 2020 - Оквирни програм за истраживање и иновације

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

"Хоризон 2020 - Оквирни програм за истраживање и иновације"

Госпођа Maire Geoghegan-Quinn, европски комесар за истраживање и иновације, објавила је 21. јуна 2011. године, ново име за будући ЕУ програм за финансирање истраживања и иновација "Хоризон 2020 - Оквирни програм за истраживање и иновације".

На снагу ће ступити 1. јануара, 2014. године, након завршетка FP7, 31. децембра, 2013. године."Хоризон 2020 - Оквирни програм за истраживање и иновације" је не само ново име за исти оквирни програм. То је назив за нови, интегрисани систем финансирања који ће покрити све врсте истраживања и иновација. Тренутно, финансирање је осигурано кроз Оквирни програм за истраживање и технолошки развој, Оквирни програм за конкурентност и иновације (ЦИП) и Европски институт за иновације и технологију (ЕИТ). Ове различите врсте финансирања ће се објединити на кохерентан и флексибилан начин. Средства за истраживање и иновације ће се јасније усмјерити на рјешавање глобалних изазова.

Више детаља можете наћи на wеб страници Европске комисије:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/435&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr