Навигација

Школа родне равноправности - продужен рок за пријаву

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске и Универзитет у Бањој Луци

расписују

К О Н К У Р С

за упис прве генерације Љетне школе родне равноправности

 

Гендер центар Владе Републике Српске и Универзитет у Бањој Луци позивају заинтересоване студенте и студенткиње на упис у прву Љетну школу родне равноправности. Школа се реализује уз подршку UN WOMEN.

Циљеви Љетне школе су:

·         Образовање на подручју родне равноправности која је тијесно повезана са процесом придруживања Европској унији (родни аспект укључен је у све секторске политике ЕУ што тражи да се ова родна равноправност и њен интердисциплинарни садржај добро познају како би се одговорило захтјевима у процесу европских интеграција);

·         Упознавање са стандардима родне равноправности садржаним у међународним документима које је Босна и Херцеговина ратификовала, како би они могли бити примијењени, како у законодавној дјелатности, тако и у практичном животу.

·         Увођење родне перспективе у програме високошколских установа, која ће као резултат имати повећање знања и родно осјетљивог приступа у свим областима и дисциплинама.

Трајање школе: укупно шест (6) радних дана, у периоду 22.08-27.08.2011. године, од чега се пет радних дана одржава настава у времену 9-16 часова, а шестог дана предвиђена је промоција и подјела сертификата.

Мјесто одржавања: Кампус Универзитета у Бањој Луци, Булевар Војводе Петра Бојовића 1а, Бања Лука

Садржај програма:

1.     Род и друштво – контекстуални оквир за разумијевање родне равноправности (3 часа)

2.     Образовање, људски ресурси и родна равноправност (3 часа)

3.     Нормативно-правни и институционални оквир родне равноправности (6 часова)

4.     Родна равноправност у економији (6 часова)

5.     Родна димензија културног и умјетничког стваралаштва (5 часова)

6.     Медији у родном кључу (5 часова)

 

Методе рада и сертификат:

Интерактивна настава и полагање улазног теста - општа знања о родној равноправности и завршног теста.

Након завршетка школе додјељује се исправа – сертификат Гендер центра Владе Републике Српске и Универзитета у Бањој Луци, којим се доказује да је кандидат/кандидаткиња успјешно завршио/ла Љетну школу родне равноправности. Уз диплому (сертификат) се у додатку доставља и садржај програма који је у школи реализован.

Услови пријављивања:

За Љетну школу родне равноправности могу се пријавити заинтересовани студенти и студенткиње основних и постдипломских студија факултета Универзитета у Бањој Луци, те других факултета који не припадају Универзитету у Бањој Луци. Могу се пријавити и друга заинтересована лица која имају мотивацију за похађање Љетне школе, а о чему ће одлучивати комисија за избор. Приликом избора кандидата/киња посебно ће се водити рачуна о равноправној заступљености свих факултета и равноправној полној заступљености (најмање 40% мање заступљеног пола).

Заинтересовани/е треба да доставе попуњен пријавни образац (електронска верзија може се преузети на страници Гендер центра Владе Републике Српске и на сајту Универзитета у Бањој Луци на доље наведеним линковима, или добити на захтјев електронском поштом). Уз пријавни образац, кандидати/киње треба да доставе потврду факултета о студирању и просјеку оцјена, не старију од 30 дана.

 

Рок за достављање пријаве је 15. јуни 2011. године, на сљедећу адресу:

Гендер центар Владе Републике Српске

Вука Караџића 4

78000 Бања Лука

protokol@gc.vladars.net

ШКОЛА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ - продужен рок за пријаву

У случају да се пријави већи број кандидата/киња који имају исти број бодова и/или испуњавају услове за похађање школе, предвиђена је могућност одржавања појединачних интервјуа са комисијом за избор полазника/ца.

Све информације (конкурс, програм школе и пријавни образац) могу се пронаћи:

·         на страници Гендер центра: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Skola_rodne_ravnopravnosti.aspx

·         на сајту Универзитета у Бањој Луци: www.unibl.org.


Програм Љетне школе родне равноправности.pdf

Конкурс за упис прве генерације.pdf
Пријавни образац.doc