Навигација

Школа родне равноправности

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске и Универзитет у Бањој Луци

расписују

К О Н К У Р С

за упис прве генерације Љетне школе родне равноправности

Гендер центар Владе Републике Српске и Универзитет у Бањој Луци позивају заинтересоване студенте и студенткиње на упис у прву Љетну школу родне равноправности. Школа се реализује уз подршку UN WOMEN.

 

Циљеви Љетне школе су:

·         Образовање на подручју родне равноправности која је тијесно повезана са процесом придруживања Европској унији (родни аспект укључен је у све секторске политике ЕУ што тражи да се ова родна равноправност и њен интердисциплинарни садржај добро познају како би се одговорило захтјевима у процесу европских интеграција);

·         Упознавање са стандардима родне равноправности садржаним у међународним документима које је Босна и Херцеговина ратификовала, како би они могли бити примијењени, како у законодавној дјелатности, тако и у практичном животу.

·         Увођење родне перспективе у програме високошколских установа, која ће као резултат имати повећање знања и родно осјетљивог приступа у свим областима и дисциплинама.

Трајање школе: укупно шест (6) радних дана, у периоду 22.08-27.08.2011. године, од чега се пет радних дана одржава настава у времену 9-16 часова, а шестог дана предвиђена је промоција и подјела сертификата.

Мјесто одржавања: Кампус Универзитета у Бањој Луци, Булевар Војводе Петра Бојовића 1а, Бања Лука

Садржај програма:

1.       Род и друштво – контекстуални оквир за разумијевање родне равноправности (3 часа)

2.       Образовање, људски ресурси и родна равноправност (3 часа)

3.       Нормативно-правни и институционални оквир родне равноправности (6 часова)

4.       Родна равноправност у економији (6 часова)

5.       Родна димензија културног и умјетничког стваралаштва (5 часова)

6.       Медији у родном кључу (5 часова)

 

Методе рада и сертификат:

 

Интерактивна настава и полагање улазног теста - општа знања о родној равноправности и завршног теста.

 

Након завршетка школе додјељује се исправа – сертификат Гендер центра Владе Републике Српске и Универзитета у Бањој Луци, којим се доказује да је кандидат/кандидаткиња успјешно завршио/ла Љетну школу родне равноправности. Уз диплому (сертификат) се у додатку доставља и садржај програма који је у школи реализован.

 

Услови пријављивања:

 

За Љетну школу родне равноправности могу се пријавити заинтересовани студенти и студенткиње 3. и 4. године, односно завршне године факултета који припадају Универзитету у Бањој Луци, који имају просјек оцјена најмање 8,00. Приликом избора кандидата/киња посебно ће се водити рачуна о равноправној заступљености свих факултета и равноправној полној заступљености (најмање 40% мање заступљеног пола).

 

Заинтересовани/е треба да доставе попуњен пријавни образац и потврду факултета о студирању и просјеку оцјена, не старију од 30 дана.

 

Рок за достављање пријаве је 31. мај 2011. године, на сљедећу адресу:

 

Гендер центар Владе Републике Српске

Вука Караџића 4

78000 Бања Лука

protokol@gc.vladars.net

 

У случају да се пријави већи број кандидата/киња који имају исти број бодова и/или испуњавају услове за похађање школе, предвиђена је могућност одржавања појединачних интервјуа са комисијом за избор полазника/ца.

 

Програм Љетне школе родне равноправности.pdf
Конкурс за упис прве генерације.pdf
Пријавни образац.doc