Навигација

Извјештај Комисије о избору у звање

Избори у звањаПриродно-математички факултет

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кинкурсу за избор : 1. др Владимира Јовановића у звање ванредног професора за ужу научну област Нумеричка математика (на предмете Анализа I и II и Диференцијалне једначине).

Избор у звање Владимир Јовановић.pdf