Навигација

Извјештај Комисије за избор у звање

Избори у звањаПриродно-математички факултет

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности Извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кинкурсу за избор: 1. др Александра Пeтрашевић у звање доцента за ужу научну област ГЕОГРАФИЈА (на предмету Општа картографија) Студијског програма за географију.

Избор у звање Александра Петрашевић.pdf