Навигација
Viber

Универзитет и АГФ потписали Споразум о пословној сарадњи са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука

Универзитет у Бањој ЛуциОпште
Ректор Универзитета у Бањој Луци, проф. др Станко Станић и декан Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Миленко Станковић, потписали су Споразум о пословној сарадњи и Уговор о пословној сарадњи са директором Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, др Тихомиром Глигорићем, у понедјељак, 01. децембра 2008. године. Потписивању Споразума присуствовао је и Министар просвјете и културе Републике Српске, г-дин Антон Касиповић.

Основни облици сарадње између потписника Споразума су: размјена искустава и достигнућа у науци, настави и струци; заједничка организација и реализација научних истраживања, рад на издавању заједничких научних монографија, заједничко организовање и учешће на научним симпозијумима, конференцијама и семинарима у земљи и иностранству; пружање услуга научним радницима једне од уговорених страна за коришћење истраживачких лабораторија друге уговорене стране; међународна размјена истраживача ради учешћа у заједничким истраживањима; размјена искустава и сарадње на рјешавању конкретних стручних проблема; организовање заједничког наступа на конкурсима (домаћим и међународним) за научна истраживања, примјена теоретских искустава у пракси и обука кадра; коришћење инструмената и опреме, копија разних геодетских подлога, скица, фотоскица, геодетских образаца, као и копија разних врста геодетских елабората за потребе извођења наставе; сарадња у организовању обуке, стручне праксе и образовања; организовање заједничких и стручних предавања; суфинансирање и стипендирање најбољих студената; континуирани информациони контакт – линковање веза и размјена информација.

Уговором о пословној сарадњи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука у циљу реализације Споразума о пословној сарадњи издвојиће 100.000 КМ за стипендирање шест студената на студијском програму Геодезија на Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у Бањој Луци (у износу од 18.000 КМ, од чега мјесечни износ стипендије по студенту износи 250,00 КМ) и за техничко опремање практикума Архитектонско-грађевинског факултета - студијски програм Геодезија (у износу од 82.000 КМ).