Навигација
Viber

Исправка конкурса објављеног 15.10.2008.

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

БАЊА ЛУКА 

ПРЕДМЕТ: Објава поништења дијела Конкурса, тражи се 

Молимо Вас да у сриједу 05.11.2008. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите дио текста Конкурса који се поништава, а исти је објављен је  у „Гласу Српске“ од 15.10.2008. године.

Текст конкурса који се поништава: 

                  „ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА“ 

У Конкурсу Ректората Универзитета у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 15.10.2008.године СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ ДИО ТЕКСТ КОНКУРСА:

„Под римским бројем I за избор наставника на Академији умјетности:

 • под редним бројем 26.  СНИМАЊЕ (за наставне предмете: Камера, Снимање и дизајн звука и Фотографија )- 3 извршиоца и
 • под редним бројем 43.  ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА ФИЛМА И ТЕАТРА (за наставне предмете: ТВ новинарство, Историј свјетске драме и позоришта, Филмски и ТВ сценарио) - 3 извршиоца„

„ Под римским бројем II за избор сарадника на Академији умјетности:

 • под редним бројем 2. РЕПРОДУКЦIЈА МУЗИКЕ ( за наставне предмете: Виолина главни предмет 1,2,3,4,5,6,4 и Оркестарске дионице 1, 2, 3, 4 ) - 1 извршилац - виши асистент
 • под редним бројем 5.  РЕПРОДУКЦIЈА МУЗИКЕ ( за наставни предмет: Клавир 1,2,3,4,5,6,4 ) - 1 извршилац - сарадник у настави 
 • под редним бројем 6.  РЕПРОДУКЦIЈА МУЗИКЕ ( за наставни предмет: Корепетиција 1,2,3,4,5,6,4 )- 1 извршилац - сарадник у настави
 • под редним бројем 10.  ГЛУМА ( за наставне предмете: Сценски покрет, Сценске борбе и Сценска акробатика )  - 1 извршилац
 • под редним бројем 11.  ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА ФИЛМА И ТВ ( за наставни предмет: Драматургија и Филмски и ТВ сценарио) - 1 извршилац
 • под редним бројем 14. МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ ( за наставни предмет: Корепетиција - Студијски програм драмске умјетности ) - 1 извршилац - сарадник у настави
 
 

                                                         Р Е К Т О Р 
      

                                                                       Проф. др Станко Станић