Навигација

СЕНАТ БЕЗ ДЕКАНА

Универзитет у Бањој ЛуциОпште
НАСТАВЉА СЕ РАСПРАВА 0 ПРИЈЕДЛОГУ СТАТУТА БАЊОЛУЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА СЕНАТ БЕЗ ДЕКАНА Органи Универзитета су Сенат, Управни одбор и ректор. Факултети прелазе у ооганизационе јединице које губе статус правних лица Приједлог Статута бањолучког Универзитета јуче је разматран на Наставно-научном вијећу, међутим, његово усвајање услиједиће послије дораде и измјена појединих чланова. Сљедеће седмице ректор Станко Станић заказаће нову сједницу, на којој ће се пронаћи рационална рјешења у вези са саставом Сената, који је уједно и највише академско тијело Универзитета. Поред Сената, органе Универзитета чине Управни одбор и орган управљања Универзитетом - ректор. Усвајањем овог документа готово у потпуности се мијења управљачка структура Универзитета. Организационе јединице Универзитета, данашњи факултети, доносиће одлуке на својим вијећима,док ће се у саставу Управног одбора Универзитета налазити 11 чланова, од којих су четири представника Владе Републике Српске, пет представника из реда академског особља и по један представник из реда неакадемског особља и студената. Иницијатива Студентске организације бањолучког Универзитета да у Управном одбору буду два представника из реда студената није уважена. Међутим, ректор је предложио да се њихово учешће повећа у Сенату са 15 на 25 одсто. 0 овом приједлогу декани ће се изјаснита на наредној сједници, када се буде утврђивао састав Сената. Оно што је сигурно, у саставу Сената неће се налазити декани. Приједлог декана Филозофског факултета Драге Бранковића да Управни одбор Универзитета може да ради и доноси одлуке само уколико је присутан по најмање један представник из сваког реда његове структуре је уважен и биће увршћен у члан Статута који дефинише да Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја својих чланова. Финансијски план Универзитета доноси Управни одбор на приједлог ректора и обавља надзор над његовом реализацијом. Чланови Управног одбора и секретар добијаће накнаду за свој рад, само уколико присуствују сједницама Управног одбора. Ректор Станко Станић истакао је да ће број и дјелокруг рада организадионих јединица данашњих факултета бити у надлежности Универзитета, а не министарства, Владе и Народне скупштине Републике Српске, што је било у претходном случају. - Универзитет ће сам да одлучује о груписању студијских одсјека у факултете, тако да се неће морати писати елаборати и упућивати Влади - нагласио је Станић. Универзитет је организован тако да интегрише више организационих јединица које чине цјеловитост рада Универзитета, док ће оне уједно и да изгубе статус правних лица. У саставу организационих јединица Универзитета могу да постоје подорганизационе јединице, међу којима су одсјеци, центри, заводи, катедре и институти. Организационе јединице Универзитета користиће печат Универзитета допуњен својим називом. Начин употребе печата одредиће ректор. Универзитет у Источном Сарајеву Приједлог Статута, који је исти као и бањолучки, разматраће у понедјељак. НОВАЦ Организационе јединице, данашњи факултети, располагаће средствима оствареним научноистраживачким радом, по основу пројеката и осталим средствима која остваре сопственим радом у складу са одобреним планом. Из средстава које убире Универзитет помагаће се организационе јединице које буду имале слабији прилив новца. Ж. БАШИЋ