Навигација

ПОЛАГАЊЕ КЉУЧНОГ ИСПИТА

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

ПОЛАГАЊЕ КЉУЧНОГ ИСПИТА

Послије јануарских празника универзитети у Бањој Луци и Источном Сарајеву започеће интензивне припреме на свеобухватном спровођењу реформских задатака и циљева који би требало да се окончају до 2010. године.

Послије тога, универзитети у Републици Српској проћи ће међународну акредитацију, која је неопходна за улазак у јединствени академски европски простор.

На Универзитету у Бањој Луци у новембру су основане радне групе које ће заједно са факултетима да припреме концепте за увођење кредитног система бодовања предвиђеног Болоњском декларацијом, затим за усвајање нових наставних планова и програма факултета и за анализу стања на Универзитету са становишта испуњавања услова за добијање позитивне оцјене као услова за акредитовање.

Ова радна група треба да предложи и конкретне мјере активности које морају да се ураде у наредне три године до званичног акредитовања.

Модел интегрисаног универзитета републичко Министарство просвјете и културе планирало је да заврши до маја ове године, а у међувремену на ову тему одржаће се неколико јавних скупова, на којима ће учествовати стручњаци из високог образовања, али и других друштвених области.

Према ранијим најавама ректора бањолучког Унивезтитета Станка Станића, послије интеграције, Универзитет у Бањој Луци неће се подијелити на много, већ свега неколико универзитета, по принципу струковних јединица.

Модел интегрисаног унивезитета планирано је да се оствари до 15. јула, послије тога, факултети би изгубили статус правних субјеката. Финансијско пословање обављаће се преко гланог рачуна Универзитета, у оквиру којег ће посједовати трансакциони рачуни факултета и института у истој банци у којој је отворен главни рачун. На тај начин створиће се јасан преглед финансијског пословања, броја запослених и промета новца, и избјећи проблеми који су се јављали протекле и претходних година.

На Универзитету Источно Сарајево у вези са испуњењем услова за добијање акредитације такође је одржан колегијум декана, на којем је договорено да сви факултети доставе приједлоге потребних мјера за стицање услова.

- Очекујем до краја јануара да ћемо иамти написмено све приједлоге потребних активности на нивоу Универзитета, као и пројектну документацију капиталних улагања у високошколске установе. У појединим градовима у којима постоје наши факултети у току су већ одређене санације на зградама. Ове послове подржаће Влада Републике Српске и у ту сврху утрошиће се дио новца добијеног од продаје "Телекома Српске" - истакао је Митар Новаковић.

Наставни планови треба да се преорјентишу у што флексибилније, са већим бројем изборних предмета, већим бројем стручне праксе и семинара. Умјесто досадашњих бројних чињеница, наставни планови урадиће се тако да воде студента до способности, умјесто учења многобројних података.

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

У досадашњој организацији унивезитета издавачка дјелатност била је искључиво у надлежности факултета. По моделу интегрисаног универзитета ова дјелатност ће се централизовати и на тај начин ће се задаци из ове области рационалније обављати. У плану је и оснивање библиотекарског универзитетског књижног фонда, који ће бити дистрибуисан по библиотекама факултета.

НОВИ СИСТЕМ

Универзитети у Бањој Луци и Источном Сарајеву затражиће од декана високошколских установа да се уоквире у закон и правилник о нормативима и да од својих наставника и асистената затраже да поштују нова правила рада. Овдје се прије свега мисли на ангажовање професора на државним и приватним факултетима. Они ће морати да се опредијеле на којој високошколској установи ће да раде јер нови систем образовања тражи и веће ангажовање професора у настави, практичном раду и вјежбама.