Навигација

Школарине

Износ школарине зависи од статуса којег студент има. Сходно Правилима студирања, приликом уписа студент може да стекне статус редовног и ванредног студента.  Постоје три поткатегорије редовних студената:

  • Студенти чије се студије финансирају из буџетa,
  • Студенти који суфинансирају своје школовање и
  • Студенти - страни држављани.

Студенти чије се студије финансирају из буџета не плаћају школарине, док висину  школарина за студенте који суфинансирају своје студије, као и за ванредне студенте  одређује Влада Републике Српске својом одлуком.

Поменуту одлуку Влада РС доноси сваке године, обично у јуну мјесецу за наредну академску годину.

Информације ради, треба напоменути да су школарине за суфинансирајуће студенте на јавним универзитетима у Републици Српској за текућу 2016/17. академску годину биле најниже у региону и да годинама уназад нису повећаване.

У складу са Одлуком Владе РС, висина школарине у 2016/2017. академској години  износила је 440 КМ на свим студијским програмима осим студијских програма на Медицинском факултету (гдје је износила 660 КМ), те студијских програма Академије умјетности гдје се кретала у распону од 660 до 1.500 КМ. За ванредне студенте за све студијске програме I циклуса студија, школарине је  износила  1.500 КМ.