Навигација

Национална CEEPUS канцеларија

 

 

 

 

 

Адреса
 
Салић Кемал
Виши сарадник за европске интеграције и међународну сарадњу
Одсјек за мобилност и младе
Сектор за образовање
Министарство цивилних послова БиХ
Трг БиХ 3
71000 Сарајево 
Телефон: +387 33 492 618
Фаx: +387 33 492 627
e-mail: Kemal.Salic@mcp.gov.ba

Бранка Авдибеговић

Виши сарадник за европске интеграције и међународну сарадњу
Одсјек за мобилност и младе
Сектор за образовање
Министарство цивилних послова БиХ
Трг БиХ 3
71000 Сарајево 
Телефон: +387 33 492 607
Фаx: +387 33 492 627
e-mail: Branka.Avdibegovic@mcp.gov.ba 

Висине стипендија се разликују од државе до државе. Више података можете наћи на www.ceepus.info

Правни основ

Уговор о средњоевропском програму размјене за универзитетске студије (CEEPUS III), члан 4.
3) Свака уговорна страна ће успоставити Националну CEEPUS канцеларију, која ће имати сљедеће одговорности:
- промовисање сарадње и обавјештавање о свим њеним аспектима, посебно о заједничким студијима, у блиској сарадњи са Централном CEEPUS канцеларијом и другим Националним CEEPUS канцеларијама;
- запримање и формална евалуација пријава;
- припрема додјеле стипендија кандидатима;
- осигуравање стипендија након што је осигурано мјесто студија;
- додјела стипендија како је описано у плану рада;
- организација исплата у вези стипендија;
- запримање извјештаја;
- спровођење државне евалуације сарадње и допринос општој евалуацији сарадње, по потреби;
- годишње извјештавање о спровођењу сарадње на државном нивоу.